Kontakt

Biuro

Bergel Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17a lok. 58
30-865 Kraków
e-mail: biuro@bergel.com.pl
tel.: +48 881-544-777

www.bergel.com.pl

Dane rejestrowe

Bergel Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 60
32-410 Dobczyce
NIP: 681-207-34-81
KRS: 0000752917
Regon: 381556890

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł

Kontakt

Tomasz Bergel – PREZES ZARZĄDU
e-mail: bergel@bergel.com.pl

Kamil Choróbski – KOSZTORYSY, OFERTY
e-mail: chorobski@bergel.com.pl
tel.: +48 884-844-021

Karol Choróbski – REALIZACJA UMÓW
e-mail: k.chorobski@bergel.com.pl
tel.: +48 509-901-885